Tuesday, December 21, 2004

In the news...

An ominous headline - Jews to face new rules in Germany - but thankfully the reality is much more benign...
Cat's gravestone fetches £200,000 at Sotheby's - the headstone in question is actually a medieval carving of St. Peter.

1 comment:

Long Nguyễn said...

Giá rẻ, phôi gốc, tại chức, TP. HCM, nhanh gọn lẹ, uy tín, không cần đặt cọc, có hồ sơ gốc, chứng chỉ các loại, tại hà nội, tphcm làm bằng đại học,
làm bằng cao đẳng,
làm bằng đại học,
lam bang cao dang,
làm bằng đại học,
làm bằng đại học,
làm bằng đại học tại đà nẵng, chất lượng, toàn quốc, nước ngoài, trung cấp, cao đẳng